Jag kämpar på med min 100-åriga Stölten Singlo Denna gången med Mika som modell. Svårt att ställa fokus minst sagt med den ljussvaga linsen på f11. Min far hade nog sagt att det är så mörkt som att glo en smed i rö*en. Men det närmar sig 😃.

Fomapan 100, 9×12, ID11 1:1